thumb

Кольо Колев, лагерник от "Слънчев бряг": За истината хиляди пъти да знам, че ще умра – бих го направил

Аз просто съм дал клетва пред себе си, пред всичките тези хора, че докато съм жив, ще ходя на тези възпоменания.

Национален изпълнителен съвет

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов е роден на 17.05.1973г. Магистър е по финанси и подзумно строителство, специализира здравен мениджмънт.


Общински съветник в ОбС – Дупница, Председател на Общинският съвет 2014 – 2015.

Общински съветник в ОбС – Дупница, Председател на ПК „Бюджет, икономическа политика и инвестиции” 2015 - 2019.

Избран за член на НИС на СДС от Югозападен регион.