thumb

Кольо Колев, лагерник от "Слънчев бряг": За истината хиляди пъти да знам, че ще умра – бих го направил

Аз просто съм дал клетва пред себе си, пред всичките тези хора, че докато съм жив, ще ходя на тези възпоменания.

Национални органи и структури

Методи Иков

Методи Иков е роден през 1949 г. в гр. Монтана.

Собственик и управител на предприятие за производство на метални изделия. 

Избран за член на НИС на СДС от Северозападен регион