НИС на СДС 16/10/2012

16.10.2012

Пресконференция след редовно заседание на НИС на СДС 16/10/2012