Румен Христов, кандидат за президент

Цели и приоритети

България свободна страна Президентът на Републиката – основен гарант на демокрацията и гражданските интереси.

 

Днес финансовата и икономическа криза в България отдавна се е превърнала в политическа. Липсва ясна политическа воля и желание за вземане на трудни, но важни за страната решения. Има сериозна криза на държавността, липса на предвидимост, сигурност и справедливост.

Българските граждани вече трайно не участват в управлението на страната. Те са се превърнали просто в свидетели на абдикацията на държавата от основни нейни функции, в заложници на местни и национални монополи, в социологическите данни за одобрението на този или онзи министър. Тази ситуация е не просто неприемлива, тя е вредна за самото съществуване на демокрацията, за която заедно се борихме през тези години. Нещо повече инструментариумът на демокрацията се използва от сегашното управление като алиби, за налагането на практики, които нямат нищо общо с демократичността.

Днес България има нужда от ясна формулирана политически цели и човек с достатъчно воля и опит да ги реализира.  Има нужда от президент,  който може и ще бъде гарант на справедливост, сигурност, диалогичност и прозрачност в българската политика. Президент, който ще замени международната и вътрешно политическа изолация, посредничеството на тъмно за неизгодни икономически проекти - Голям шлем, и опитите за политическо инженерство с авторитет, външнополитическа активност, прозрачност и политическа решимост.

Президентът трябва да се съобразява не с чужди и собствени политически и икономически интереси, да се интересува не от привилегии и политическо инженерство, а да защитава българските граждани и да отстоява българските интереси.

Президент, който ще бъде:

1.      Коректив на властта и гарант за върховенството на закона

Президентът на България има важна конституционно определена роля на гарант на стабилността и конституционния ред на държавата. Последните мандати доказаха, нуждата от личност и институция, която може да бъде коректив на политиката на ГЕРБ. Това означава гарант за демократичния процес в страната и защита на националните интереси.

Разминаването на мандатите на изпълнителната власт и президента е изключителна възможност през 2011 година ние да изберем  коректив на властта. Нужно е да се прекрати тенденцията към единовластие на това управление  и да се гарантира плурализма на представителството в България.

Нашият президент ще е гарант за върховенството на закона и правата на гражданите, като ще направи прозрачни и публични всички процедури свързани с назначения от страна на президента, на представителите в съдебната власт, във висшия команден състав на армията и полицията,  в секторите сигурност и дипломация. Единствено професионализмът и прозрачността са гаранция за постигането на баланс и контрол между различните власти в България.  Ние имаме нужната воля и решителност да спрем политическото кадруване в съдебната власт и да наложим прозрачно и публично управление. 

2.      Лидер, способен да формулира и отстоява националните интереси, да поставя важните за българските граждани въпроси и да постига тяхното решение.

В демокрацията има нещо по-важно от конкретното реализиране на политиките и това е съществуването на алтернативна визия за това какви да са тези политики. Дебатът и сблъсъкът на визии за развитие на България е изключително важен сам по себе си. България има нужда този дебат да се върне в политическото пространство. Парламентът от законодателен орган, в който са представени българските граждани, натоварен с идеята да бъде арена на дебат за бъдещото на България и да упражнява контролиращи изпълнителната власт функции, бе превърнат в машина за контролирано гласуване. В тази ситуация и при засилващ се дефицит на публичен дебат президента има важната задача да дефинира, изговори и предложи дневния ред на обществото и да преследва неговата реализация. За да постигне това, е нужно Консултативния съвет по национална сигурност да се превърне в нещо повече от свикващ се веднъж на четири години орган. България има нужда от национално съгласие по няколко ключови въпроси, за да се отпуши развитието на икономиката и да се даде ясна перспектива. Съгласие, което може да се постигне в рамките на Консултативния съвет по национална сигурност, по следните теми:

  • Изработване на антикризисна програма, която да цели подпомагане на малкия и среден бизнес в условия на продължаваща криза.
  • Мораториум върху увеличението на данъците, за да дадем, условия на криза, възможност на хората да планират по-добре бъдещите си решения.
  • Ясно дефиниране на енергийните интереси на България и координиране на енергийната ни политика с тази на страните-членки на ЕС. Спиране на проекта АЕЦ „Белене" и изграждането на интерконектните връзки със съседни на България страни.
  • Решителни мерки срещу монополите в България. Прозрачна и нова процедура за състава и разширяване на правомощия на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на конкуренцията.
  • Промени в Конституцията, които да създадат нова уредба на съдебната власт, в която Прокуратурата и Следствието са извън нея и са част от изпълнителната власт, като активно звено от борбата срещу престъпността. Промени, които да направят българския съд независим от политически натиск и гарант за справедливост и равенство на гражданите пред законите на страната.

3.      Авторитет, способен да отстоява националните интереси във външнополитическите отношения на България.

България има нужда от президент, който като авторитетна личност ще постави националните интереси на България на първо място в своите задължения, за да преодолее наложената през последните години външнополитическата изолация и ще отстоява достойното място на България в ЕС и международните организации. Президент, които ще има волята да казва „не" на международни форуми, когато това налагат интересите на България. Президент, който ще работи активно, за интеграцията на Сърбия, Хърватска и страните от Западните Балкани в НАТО и Европейския съюз, като гаранция за стабилност на Балканите, което от своя страна означава привлекателност за чуждестранни стратегически и инфраструктурни инвестиции.

Важен елемент на Българската външна политика е поддържането на равноправни и равнопоставени, необременени от партийното минало и лични амбиции отношения с Русия и държавите от бившия Съветски съюз. Единствено отношения базирани на взаимното уважение и зачитане на взаимните интереси, могат да бъдат основа за дългосрочни връзки.

Президент, който няма да назначи нито един неподготвен или обвързан с бивши структури на държавна сигурност представител на България. Дипломатическата служба, не е място за пенсионно осигуряване на политици, тя е инструмент на външната политика и на националната сигурност.

4.      Президент, който ще направи институцията прозрачна и ефективна, като се отчита всяка година пред Народното събрание на България и пред гражданите.